Sibirski vukovi

Drugi tim je “Sibirski vukovi” koji se oslanja na replike oružja “Varšavskig pakta”, prvenstveno AK verzije (ak 47, ak74, Dragunov itd). Po pitanju uniformi od samog formiranja tima korištena je originalna ruska digitalna surpat šara po uzoru na specijalne jedinice ruske vojske. Od hlača, košulje, borbenog prsluka do bonnie šešira ili šljema, sve u surpat šari. Trenutno, radi jednoobraznosti čitavog kluba, i ovaj tim prelazi na Hrvatski cropat, te će razlike između ova dva tima biti minimalne. Trenutni komandir tima je Fahir Vajzović.