Timovi

BOSANSKI KOMANDOSI

Tim Bosanski komandosi je tim koji je naslonjen na "NATO" po odabiru svog naoružanja, to jest koriste se isključivo zapadne replike oružja (M4, M16 itd), a za uniforme se od prvog dana koriste digitalne cro pat šare (prvo od firme Zenko doo, a potom od firme Spar tac iz Hrvatske). Uniforma se sastoji od hlača i košulje ili vojne majice (combat shirt) u cro pat šari, zelenog prsluka i kacketa u zelenoj boji ili cropat šari. Svi osgali detakji u cro pat šari su po slobodnoj volji. Trenutno je komandir ovog tima Jasmin Softić, a prije njega je bio Admir Skomorac.

Sibirski vukovi

Drugi tim je "Sibirski vukovi" koji se oslanja na replike oružja "Varšavskig pakta", prvenstveno AK verzije (ak 47, ak74, Dragunov itd). Po pitanju uniformi od samog formiranja tima korištena je originalna ruska digitalna surpat šara po uzoru na specijalne jedinice ruske vojske. Od hlača, košulje, borbenog prsluka do bonnie šešira ili šljema, sve u surpat šari. Trenutno, radi jednoobraznosti čitavog kluba, i ovaj tim prelazi na Hrvatski cropat, te će razlike između ova dva tima biti minimalne. Trenutni komandir tima je Fahir Vajzović.